Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Przetargi ogłoszone

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2017-09-29 11:39:45
Zmienil: Stefan Syzdół 2017-10-20 09:50:05
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2017-10-20 09:50:10
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Jolanta Jarząb 2017-10-16 13:56:54
Zmienil: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:43
Zatwierdzil: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:49
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Jolanta Jarząb 2017-10-07 09:19:41
Zmienil: Jolanta 2017-10-07 09:19:41
Zatwierdzil: Jolanta Jarząb 2017-10-07 09:33:11
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Ewa Stępień 2017-10-04 09:23:59
Zmienil: Ewa Stępień 2017-10-04 09:42:48
Zatwierdzil: Ewa Stępień 2017-10-04 09:42:54
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Ewa Stępień 2017-09-15 09:38:26
Zmienil: Ewa Stępień 2017-09-29 10:06:47
Zatwierdzil: Ewa Stępień 2017-09-29 10:06:54
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Ewa Stępień 2017-09-01 14:12:59
Zmienil: Ewa Stępień 2017-09-20 14:05:17
Zatwierdzil: Ewa Stępień 2017-09-20 14:05:25
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Jolanta Jarząb 2017-06-16 14:39:05
Zmienil: Jolanta Jarząb 2017-06-16 14:46:38
Zatwierdzil: Jolanta Jarząb 2017-06-16 14:52:14

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Biuletyn Informacji Publicznej