Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2011-03-01 12:13:00
Zmienil: Cezary Kozioł 2011-03-25 13:10:38
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2011-03-25 13:23:42
Przeczytano: 2657 razy.
Wersja archiwalna z 2011-03-07 12:00:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-04 10:28:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-03 11:53:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-01 12:33:16 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-01 12:31:39 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej