Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2012-01-31 10:54:17
Zmienil: Stefan Syzdół 2012-04-23 12:20:00
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2012-04-23 12:20:02
Przeczytano: 5995 razy.
Wersja archiwalna z 2012-03-01 09:40:48 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-24 10:40:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-20 14:14:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-15 11:52:03 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-15 11:51:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-15 11:48:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-10 13:53:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-02-07 12:36:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-01-31 10:55:25 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej