Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2016-09-19 13:01:32
Zmienil: Stefan Syzdół 2016-10-03 13:49:02
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2016-10-03 13:49:10
Przeczytano: 2338 razy.
Wersja archiwalna z 2016-09-29 11:41:59 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-29 11:36:20 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-29 10:23:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-23 14:06:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-23 09:11:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-19 13:03:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-09-19 13:01:41 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej