Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2011-03-11 12:20:39
Zmienil: Cezary Kozioł 2011-03-25 08:57:20
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2011-03-25 08:57:22
Przeczytano: 1651 razy.
Wersja archiwalna z 2011-03-16 12:17:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-14 13:30:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-03-11 12:21:38 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej