Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2015-12-02 09:53:17
Zmienil: Stefan Syzdół 2015-12-14 08:52:18
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2015-12-14 08:52:27
Przeczytano: 1698 razy.
Wersja archiwalna z 2015-12-07 13:55:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-07 13:54:14 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-02 09:59:04 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-02 09:55:28 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej