Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2015-12-31 12:50:07
Zmienil: Stefan Syzdół 2016-01-13 09:58:06
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2016-01-13 09:58:15
Przeczytano: 1178 razy.
Wersja archiwalna z 2015-12-31 12:53:24 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-12-31 12:51:27 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej