Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wersja archiwalna z 2018-02-05 08:28:26 (Wersja opublikowana)
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.
Wprowadzil: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:27:23
Zmienil: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:28:13
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:28:26
Przeczytano: 1940 razy.
Wersja archiwalna z 2018-02-05 08:31:54 (Wersja opublikowana)
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
Wersja archiwalna z 2018-02-05 08:31:42 (Wersja opublikowana)
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
Wersja archiwalna z 2018-02-05 08:28:26 (Wersja opublikowana)
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej