Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

(Wersja opublikowana)

Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-09 10:11:56
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-21 11:20:11
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-21 11:20:16
Przeczytano: 15104 razy.
Wersja archiwalna z 2015-09-21 09:30:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 23:25:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:44:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:43:26 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:41:10 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:40:38 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:39:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 13:01:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 13:00:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:47:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:46:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:41:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:40:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:40:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:39:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:37:53 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:36:37 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 12:33:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-11-06 07:54:11 (Wersja opublikowana)
Załącznik do Uchwały Nr 2/2005 z dnia 09.05.2005r. Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
Wersja archiwalna z 2006-10-09 10:13:22 (Wersja opublikowana)
Załącznik do Uchwały Nr 2/2005 z dnia 09.05.2005r. Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej