Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wersja archiwalna z 2006-10-12 07:41:47 (Wersja opublikowana)
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej ma podpisane umowy z Województwem Świętokrzyskim na przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. Umowy dotyczą:
> nieruchomości położonej w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra
> nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:41:29
Zmienil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:41:29
Zatwierdzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:41:47
Przeczytano: 13137 razy.
Wersja archiwalna z 2006-10-12 07:41:47 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej