Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Lokalizacja szpitala, lokalizacja przychodni

lokalizacja szpitala i przychodni
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:29:20
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:51:17
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:51:25
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-11 14:17:29
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:51:56
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:52:03

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej