Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Przetargi ogłoszone

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2019-02-12 10:55:06
Zmienil: Stefan Syzdół 2019-02-19 13:45:10
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2019-02-19 13:45:15
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2019-02-12 12:12:34
Zmienil: Stefan Syzdół 2019-02-19 10:31:24
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2019-02-19 10:31:29
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2019-01-18 11:44:44
Zmienil: Stefan Syzdół 2019-02-04 12:57:10
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2019-02-04 12:57:14
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:48:03
Zmienil: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:55:14
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:55:19

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej