Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Przetargi ogłoszone

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2019-04-05 09:39:20
Zmienil: Stefan Syzdół 2019-04-15 10:57:39
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2019-04-15 10:57:47
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Zmienil: Stefan Syzdół 2019-04-04 08:30:00
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2019-04-04 08:30:05
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Anna Masternak 2019-03-22 11:17:59
Zmienil: Anna Masternak 2019-03-29 12:49:55
Zatwierdzil: Anna Masternak 2019-03-29 12:50:04

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej