Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Przetargi ogłoszone

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
ZP-1423-2018 Załącznik nr 7- Wzór umo349 KB2019-10-10Wzór umowy
ZP-1423-2019 Ogłoszenie o zamówieniu.d267 KB2019-10-10Ogłoszenie o zamówieniu
ZP-1423-2019 Przedmiar robót na roboty 828 KB2019-10-11Przedmiar robót na roboty budowlane 11.10.2019
ZP-1423-2019 SIWZ.doc482 KB2019-10-10SIWZ
ZP-1423-2019 Załącznik nr 1 - Formular219 KB2019-10-10Formularz ofertowy
ZP-1423-2019 Załącznik nr 10-Projekt b6434 KB2019-10-10Projekt budowlany - drogi
ZP-1423-2019 Załącznik nr 11- Projekt 76904 KB2019-10-10Projekt budowlany-instalacje elektryczne
ZP-1423-2019 Załącznik nr 12- Projekt 122063 KB2019-10-10Projekt budowlany- instalacje sanitarne
ZP-1423-2019 Załącznik nr 13 - Projekt12908 KB2019-10-10Projekt budowlany -0 konstrukcja
ZP-1423-2019 Załącznik nr 14 - Projekt30944 KB2019-10-10Projekt budowlany-opisy
ZP-1423-2019 Załącznik nr 15 - Projekt8035 KB2019-10-10Projekt budowlany-oświadczenia
ZP-1423-2019 Załącznik nr 16- Projekt 34094 KB2019-10-10Projekt wykonawczy -instalacje teletechniczne
ZP-1423-2019 Załącznik nr 17- Projekt 28665 KB2019-10-10Projekt budowlany - technologia
ZP-1423-2019 Załącznik nr 18 - Projekt19859 KB2019-10-10Projekt budowlany-zagospodarowanoe, geotechnika
ZP-1423-2019 Załącznik nr 19 - Projekt68718 KB2019-10-10Projekt budowlany - budynek A
ZP-1423-2019 Załącznik nr 2 - Oświadc259 KB2019-10-10Oświadczenie o spełnianiu warunków
ZP-1423-2019 Załącznik nr 20- Projekt 7056 KB2019-10-10Projekt wykonawczy - branża gazy medyczne
ZP-1423-2019 Załącznik nr 21- Projekt 40953 KB2019-10-10Projekt wykonawczy =- branża architektura
ZP-1423-2019 Załącznik nr 22- Projekt 83495 KB2019-10-10Projekt wykonawczy -branża drogi, chodniki
ZP-1423-2019 Załącznik nr 23- Projekt 40612 KB2019-10-10Projekt wykonawczy - branża elektryka
ZP-1423-2019 Załącznik nr 24- Projekt 43030 KB2019-10-10Projekt wykonawczy - branża sanitarna
ZP-1423-2019 Załącznik nr 25- Projekt 8669 KB2019-10-10Projekt wykonawczy - branża teletechnika
ZP-1423-2019 Załącznik nr 26- Projekt 56279 KB2019-10-10Projekt wykonawczy =branża konstrukcja
ZP-1423-2019 Załącznik nr 27- Projekt 3794 KB2019-10-10Projekt wykonawczy- specyfikacje
ZP-1423-2019 Załącznik nr 28 - Projekt28665 KB2019-10-10Proekt wykonawczy -technologia
ZP-1423-2019 Załącznik nr 29 - Przedmi901 KB2019-10-10Przedmiary
ZP-1423-2019 Załącznik nr 3 - Oswiadcz262 KB2019-10-10Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
ZP-1423-2019 Załącznik nr 4 - Oswiadcz189 KB2019-10-10Grupa kapitałowa
ZP-1423-2019 Załącznik nr 5- Wykaz os281 KB2019-10-10Wykaz osób
ZP-1423-2019 Załącznik nr 6- Wykaz wyk269 KB2019-10-10Wykaz wykonanych robót
ZP-1423-2019 Załącznik nr 8 - Zobowią191 KB2019-10-10Zobowiązanie
ZP-1423-2019 Załącznik nr 9 -Projekt b97266 KB2019-10-10Projekt budowlany -architektura
ZP-1423-2019-1 Wyjaśnienia.doc195 KB2019-10-11Wyjaśnienia -1
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2019-10-10 12:02:16
Zmienil: Stefan Syzdół 2019-10-11 14:41:45
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2019-10-11 14:41:56
Przeczytano: 114 razy.

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej