Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Przetargi ogłoszone

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2018-06-29 16:42:11
Zmienil: Stefan Syzdół 2018-07-16 12:21:23
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2018-07-16 12:21:28
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Ewa Stępień 2018-07-13 12:11:00
Zmienil: Ewa Stępień 2018-07-13 12:36:30
Zatwierdzil: Ewa Stępień 2018-07-13 12:36:45
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Ewa Stępień 2018-07-12 14:46:07
Zmienil: Ewa Stępień 2018-07-12 14:54:28
Zatwierdzil: Ewa Stępień 2018-07-12 14:54:41
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Cezary Kozioł 2018-06-29 15:31:34
Zmienil: Cezary Kozioł 2018-06-29 15:31:49
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2018-06-29 15:31:54
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2018-06-12 12:39:40
Zmienil: Stefan Syzdół 2018-06-26 11:20:15
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2018-06-26 11:20:22
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Cezary Kozioł 2018-06-15 09:33:20
Zmienil: Cezary Kozioł 2018-06-15 09:33:33
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2018-06-15 09:33:37
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Cezary Kozioł 2018-05-18 10:22:49
Zmienil: Cezary Kozioł 2018-05-18 10:31:24
Zatwierdzil: Cezary Kozioł 2018-05-18 10:31:28

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej