Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Rada Społeczna szpitala

Skład Rady Społecznej
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 08:23:07
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-21 11:12:37
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-21 11:12:45
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2004-03-24 14:03:03
Zmienil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-11 14:29:13
Zatwierdzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-11 14:29:35

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej