Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Status prawny szpitala

akty prawne statusu szpitala
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-09 10:11:56
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-21 11:20:11
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-21 11:20:16
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-09 09:57:50
Zmienil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:09:52
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2015-09-22 10:09:58

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej