Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Struktura własnościowa

Struktura własnościowa
(Wersja opublikowana)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała ma podpisane umowy z Województwem Świętokrzyskim na przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. Umowy dotyczą:
> nieruchomości położonej w Chęcinach przy ul. Czerwona Góra
> nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:41:29
Zmienil: Krzysztof Kasprzyk 2011-04-07 13:07:43
Zatwierdzil: Krzysztof Kasprzyk 2011-04-07 13:07:45
Przeczytano: 13138 razy.
Wersja archiwalna z 2006-10-12 07:41:47 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej