Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Zarząd szpitala

Skład Zarządu
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Administrator Główny 2004-03-24 13:34:22
Zmienil: Łukasz Zwierzchowski 2014-07-03 09:23:05
Zatwierdzil: Łukasz Zwierzchowski 2014-07-03 09:23:09
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:37:53
Zmienil: Krzysztof Kasprzyk 2012-12-17 23:02:27
Zatwierdzil: Krzysztof Kasprzyk 2012-12-17 23:02:29

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej