Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

.

.

(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2008-10-30 11:04:17
Zmienil: Stefan Syzdół 2008-10-30 11:07:43
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2008-10-30 11:07:47
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Stefan Syzdół 2008-10-17 11:55:03
Zmienil: Stefan Syzdół 2008-10-17 11:57:54
Zatwierdzil: Stefan Syzdół 2008-10-17 11:57:56
(Wersja opublikowana)
Wprowadzil: Łukasz Zwierzchowski 2015-07-14 10:15:36
Zmienil: Administrator Główny 2015-07-23 09:06:44
Zatwierdzil: Administrator Główny 2015-07-23 09:06:46

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej