Szukaj   Wyczyść

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego
Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”). Głównym celem projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Realizacja projektu w partnerstwie pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:27:23
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:42

Zmienił: Administrator Główny 2018-02-05 09:23:30
Opublikował: Administrator Główny 2018-02-05 09:23:37

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:27:23
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:42

Zmienił: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:48
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:27:23
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:42

Zmienił: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:27:23
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:27:23
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:31:42

Zmienił: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:28:13
Opublikował: Marcin Wziątek 2018-02-05 08:28:26

Zamknij