Szukaj   Wyczyść
Archiwum przetargów rozstrzygniętych

DZ-871-2015 Dostawa gazów medycznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-10-27 13:33:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-10-27 13:35:28

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-11-10 13:00:28
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-11-10 13:00:35

DZ-1075-2015 Dostawa produktów leczniczych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-11-06 09:52:34
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-11-06 09:56:39

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-11-06 10:20:12
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-11-06 10:20:20

DZ-997-2015 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-10-05 11:05:37
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-10-05 11:05:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-10-05 11:13:22
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-10-26 07:35:45

DZ-397-2015 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-05-20 09:28:17
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-05-20 09:29:19

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-10-14 12:58:23
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-10-14 12:58:38

DZ-884-2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-09-10 11:38:44
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-09-10 11:39:40

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-10-06 07:54:19
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-10-06 07:54:35

DZ-484-2015 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-08-06 14:15:38
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-08-06 14:17:12

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-10-05 14:33:56
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-10-05 14:34:15

DZ-907 2015 Dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-09-24 13:47:13
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-09-24 13:47:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-10-05 11:16:52
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-10-05 11:16:59

DZ-637-2015 Dostawa materiałów opatrunkowych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-07-09 13:59:40
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-07-09 14:00:16

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-09-23 11:36:02
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-09-23 11:36:11

DZ-877-2015 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-09-09 11:49:55
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-09-09 11:50:59

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-09-22 13:21:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-09-22 13:21:12

DZ-885-2015 Dostawa ligatora do obliteracji przewodu pokarmowego wraz z nasadkami.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-09-10 12:22:31
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-09-14 12:58:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-09-22 13:19:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-09-22 13:20:09

DZ-732-2015 Dostawa materiałów ortopedycznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-08-03 12:52:56
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-03 12:54:33

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-09-08 12:23:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-09-08 12:23:14

DZ-775-2015 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-08-14 14:41:06
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-14 14:48:08

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-09-07 12:12:23
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-09-07 12:12:24

DZ-329-2015 Dostawa produktów leczniczych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-05-02 10:57:01
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-05-02 10:58:51

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-08-21 15:26:19
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-08-21 15:26:21

DZ-691-2015 Dostawa oleju opałowego

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-08-05 14:07:50
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-08-05 14:08:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-08-20 11:57:57
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-20 11:57:59

DZ-629-2015 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-07-07 13:58:57
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-07-07 13:59:35

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-08-18 13:07:45
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-18 13:07:47

DZ-586-2015 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania higieny i dezynfekcji pomieszczeń, gromadzenia odpadów szpitalnych, utrzymania czystości

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-07-06 18:09:36
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-07-06 18:15:24

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-08-17 14:01:32
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-17 14:01:35

DZ-692-2015 Kompoleksowa obsługa urządzeń kotłowni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-08-03 13:34:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-03 13:37:27

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-08-12 12:24:32
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-08-12 12:24:35

DZ-678-2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych w szpitalu.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-07-16 14:54:05
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-07-16 15:05:20

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-08-07 14:12:16
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-08-07 14:12:18

DZ-594-2014 Dostawa materiałów ortopedycznych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-06-30 13:42:46
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-06-30 13:43:40

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-07-30 14:19:06
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-07-30 14:19:09

DZ-396-2015 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000 zł

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-05-24 06:50:05
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-05-24 06:51:45

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-07-15 11:06:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-07-15 11:06:43

DZ-560-2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-06-24 09:14:33
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-06-24 09:15:09

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-07-03 13:33:47
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-07-03 13:33:49

DZ-504-2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych w szpitalu polegających na: Modernizacji sieci zewnętrznych od budynku kotłown

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-06-11 14:25:08
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-06-11 14:33:23

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-06-22 13:58:14
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-06-22 13:58:16

DZ-464-2015 Dostawa respiratorów do Ośrodka Domowej Wentylacji Mechanicznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-05-29 14:51:27
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-05-29 14:52:01

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-06-16 13:52:16
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-06-16 13:52:18

DZ-398-2015 Ochrona obiektów, osób , mienia i monitorowanie terenu szpitala.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2015-05-27 13:46:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-05-27 13:48:07

Zmienił: Stefan Syzdół 2015-06-10 13:39:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2015-06-10 13:40:04

DZ-344-2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2015-05-07 13:52:50
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-05-07 13:53:32

Zmienił: Cezary Kozioł 2015-06-03 11:16:42
Opublikował: Cezary Kozioł 2015-06-03 11:16:44

Zamknij