Szukaj   Wyczyść
Archiwum przetargów rozstrzygniętych

DZ-130-2010 Dostawa odczynników laboratoryjnych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-04-14 09:11:23
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-04-14 09:13:20

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-04-27 09:49:34
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-04-27 09:49:36

DZ-112-2010 Przebudowa i remont pomieszczeń RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-03-25 12:49:32
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-03-25 12:51:46

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-04-21 11:34:56
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-04-21 11:34:58

DZ-95-2010 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2010-03-10 12:08:28
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-03-10 12:09:28

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-04-15 12:23:30
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-04-15 12:23:35

DZ-48-2010 Żywienie pacjentów szpitala.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-02-17 08:08:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-02-17 08:11:35

Zmienił: Stefan Syzdół 2010-04-09 13:27:13
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-04-09 13:27:20

DZ-88-2010 Roboty remontowo-budowlane w przychodni.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-03-09 08:07:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-03-09 08:08:26

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-04-08 10:28:30
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-04-08 10:28:35

DZ-71-2010 Budowa hydroforni wraz z pogłębieniem studni.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-03-02 11:33:23
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-03-02 11:37:44

Zmienił: Stefan Syzdół 2010-03-31 11:50:05
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-03-31 11:50:10

DZ-78-2010 Usługi pralnicze

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-03-03 08:19:45
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-03-03 08:20:27

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-03-18 14:18:12
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-03-18 14:18:14

DZ-59-2010 Dostawa odczynników laboratoryjnych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-02-18 10:57:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-02-18 10:58:18

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-03-11 10:11:46
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-03-11 10:11:48

DZ-14-2010 budowa drogi wyjazdowej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2010-01-26 13:07:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-01-26 13:09:33

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-02-25 11:03:52
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-02-25 11:03:54

DZ-516-2009 Udzielenie i obsługa obrotowego kredytu długoterminowego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-12-15 13:32:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-12-15 13:34:46

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-02-10 13:20:08
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-02-10 13:20:10

DZ-514-2009 Dostawa oleju opałowego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-12-10 11:57:00
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-12-10 11:57:35

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-02-01 09:47:44
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-02-01 09:47:45

DZ-511-2009 Prace remontowo-budowlane w przychodni.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-12-04 11:30:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-12-04 11:36:28

Zmienił: Cezary Kozioł 2010-01-07 12:05:43
Opublikował: Cezary Kozioł 2010-01-07 12:05:45

DZ-505-2009 Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-12-21 11:29:24
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-12-21 11:30:26

Zmienił: Stefan Syzdół 2010-01-06 10:43:08
Opublikował: Stefan Syzdół 2010-01-06 10:43:11

DZ-412-2009 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2009-11-30 09:49:59
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-11-30 09:51:09

Zmienił: Cezary Kozioł 2009-12-30 10:44:58
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-12-30 10:45:00

DZ-501-2009 Modernizacja drogi wraz z wymianą słupów energetycznych i oświetleniowych oraz przebudową wyjazdu

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2009-12-02 12:41:59
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-12-02 12:49:51

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-12-30 10:05:04
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-12-30 10:05:07

DZ-483-2009 Dostawa urządzeń medycznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-11-27 09:26:23
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-27 09:27:14

Zmienił: Cezary Kozioł 2009-12-16 11:21:11
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-12-16 11:21:39

DZ-435-2009 Udzielenie i obsługa obrotowego kredytu długoterminowego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-10-30 07:41:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-10-30 07:48:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-12-11 12:21:52
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-12-11 12:22:02

DZ-482-2009 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odp. cywilnej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-11-23 12:32:34
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-23 12:34:38

Zmienił: Cezary Kozioł 2009-12-04 11:38:58
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-12-04 11:39:00

DZ-450-2009 Usługi nadzoru budowlanego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-11-12 13:32:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-12 13:33:41

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-11-20 10:09:48
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-20 10:10:23

DZ-451-2009 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-11-10 11:48:35
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-10 11:49:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-11-20 10:01:32
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-20 10:01:37

DZ-389-2009 Dostawa aparatury RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-09-28 10:50:48
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-09-28 10:51:34

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-11-17 10:18:29
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-17 10:18:34

DZ-334-2009 Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment „E1” dla Bloku Operacyjnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-09-03 12:31:22
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-09-03 12:32:54

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-11-10 13:34:38
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-11-10 13:34:41

DZ-405 -2009 Roboty budowlano remontowe w budynku szpitala ,segment D.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-09-30 12:06:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-09-30 12:13:16

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-10-29 14:11:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-10-29 14:11:46

DZ-406-2009 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2009-10-01 12:52:53
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-10-01 12:53:37

Zmienił: Cezary Kozioł 2009-10-28 14:12:19
Opublikował: Cezary Kozioł 2009-10-28 14:12:21

DZ-357-2009 Dostawa aparatury medycznej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2009-09-04 12:14:46
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-09-04 12:15:27

Zmienił: Stefan Syzdół 2009-10-19 14:15:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2009-10-19 14:19:48

Zamknij