Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:47:33 (Wersja opublikowana)
Majątek szpitala

Strukturę własnościową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze stanowi:

> fundusz założycielski: 48 210 061,74 zł.

łączna wartość na dzień 31.10.2012 r.

Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty swojej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.

Aktywa trwałe (netto):
> wartości niematerialne i prawne: 28 108,74 zł.
> środki trwałe: 54 521 712,28 zł.
> środki trwałe w budowie: 2 906 114,83

łączna wartość na dzień 31.10.2012 r.
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Zmienil: Krzysztof Kasprzyk 2012-12-17 22:47:32
Zatwierdzil: Krzysztof Kasprzyk 2012-12-17 22:47:33
Przeczytano: 21033 razy.
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:46:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:43:55 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:42:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:40:48 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:39:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:36:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:34:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-21 13:21:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:47:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 13:08:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-09-21 09:43:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-12 07:48:30 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej