Szukaj   Wyczyść

Majątek szpitala

Majątek szpitalaStrukturę własnościową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze stanowi:> fundusz założycielski: 26 675 015,18 zł.łączna wartość na dzień 31.12.2015 r.Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty swojej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.Aktywa trwałe (netto):
> wartości niematerialne i prawne: 274 389,59 zł. > środki trwałe: 52 225 750,38 zł. > środki trwałe w budowie: 1 846 263,52 zł. łączna wartość na dzień 31.12.2015 r.

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:43:45
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:43:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Krzysztof Kasprzyk 2020-04-07 13:44:39
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2020-04-07 13:44:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Krzysztof Kasprzyk 2020-04-07 13:42:29
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2020-04-07 13:42:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:47:10
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:47:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:45:44
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:46:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:42:22
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:42:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:40:36
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:40:48

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:38:59
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:39:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:36:39
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:36:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:33:43
Opublikował: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:34:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Marcin Wziątek 2015-09-21 13:20:58
Opublikował: Marcin Wziątek 2015-09-21 13:21:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Krzysztof Kasprzyk 2012-12-17 22:47:32
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2012-12-17 22:47:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Krzysztof Kasprzyk 2011-04-07 13:08:38
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2011-04-07 13:08:39

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Krzysztof Kasprzyk 2007-09-21 09:43:39
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2007-09-21 09:43:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Majątek szpitala

Wytworzył/Wprowadził: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zmienił: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Opublikował: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:30

Zamknij