Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:36:51 (Wersja opublikowana)
Majątek szpitala Strukturę własnościową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze stanowi: > fundusz założycielski: 26 675 015,18 zł. łączna wartość na dzień 31.12.2015 r. Szpital prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty swojej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskanych przychodów. Aktywa trwałe (netto): > wartości niematerialne i prawne: 274 389,59 zł.  > środki trwałe: 52 225 750,38 zł.  > środki trwałe w budowie: 1 846 263,52 zł. łączna wartość na dzień 31.12.2015 r.
Wprowadzil: Krzysztof Kasprzyk 2006-10-12 07:48:15
Zmienil: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:36:39
Zatwierdzil: Marcin Wziątek 2016-10-17 11:36:51
Przeczytano: 21036 razy.
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:46:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:43:55 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:42:34 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:40:48 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:39:12 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:36:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-17 11:34:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-21 13:21:06 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-17 22:47:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-04-07 13:08:39 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-09-21 09:43:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-10-12 07:48:30 (Wersja opublikowana)

Strona główna    Status prawny szpitala    Przedmiot działalności i kompetencje    Organizacja    Organy i osoby sprawujące funkcje    Struktura własnościowa    Majątek szpitala    Zasady funkcjonowania szpitala    Przetargi    Informacja - Projekty Unijne    Świadczenia Zdrowotne - Ogłoszenia    Biuletyn Informacji Publicznej