Szukaj   Wyczyść

ZP- 1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

2018-11-21 12:15
Informacja o wyborze
134 KB
2018-11-13 10:11
Informacja z otwarcia ofert
134 KB
2018-10-26 10:28
Ogłoszenie o zamówieniu
200 KB
2018-10-26 10:28
SIWZ
464 KB
2018-10-26 10:29
Formularz ofertowy
70 KB
2018-10-26 10:31
Oświadczenie o spełnianiu warunków
139 KB
2018-10-26 10:25
Oświadczenie o wykluczeniu
88 KB
2018-10-26 10:27
Grupa kapitałowa
106 KB
2018-10-26 10:26
Wykaz wykonanych dostaw
71 KB
2018-10-26 10:27
Formularz cenowy
37 KB
2018-10-26 10:29
Wzór umowy
135 KB
2018-10-26 10:30
Zobowiązanie
31 KB
2018-11-07 12:58
Formularz cenowy-1
63 KB
2018-11-07 12:58
Formularz ofertowy -1
60 KB
2018-10-31 13:10
Ogłoszenie o zmianie -1
141 KB
2018-10-31 13:10
Wyjaśnienie - 1
70 KB
2018-11-05 13:48
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
141 KB
2018-11-05 13:48
Wyjaśnienia nr 2 - zmiana terminu składania ofert
70 KB
2018-11-07 12:59
Ogłoszenie o zmianie-3
143 KB
2018-11-07 12:59
Wyjaśnienia -3
110 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-21 13:16:17
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-21 13:16:22

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP- 1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-11-07 14:00:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-11-07 14:00:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP- 1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-10-31 14:11:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-31 14:11:16

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP- 1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:36:58
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:37:03

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:33:22
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:33:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP1473-2018 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-10-26 12:23:46

Zamknij