Szukaj   Wyczyść

ZP-0269-2019 Usługa prania

2019-03-19 12:33
Informacja o wyborze oferty
143 KB
2019-03-05 11:37
Informacja z otwarcia ofert
139 KB
2019-02-25 12:52
Ogłoszenie o zamówieniu
188 KB
2019-02-25 12:52
SIWZ
442 KB
2019-02-25 12:52
Formularz ofertowy
23 KB
2019-02-25 12:52
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
34 KB
2019-02-25 12:52
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
40 KB
2019-02-25 12:52
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
30 KB
2019-02-25 12:52
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
104 KB
2019-02-25 12:51
Wykaz wykonanych usług
32 KB
2019-02-25 12:52
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
32 KB
2019-02-25 12:52
Wzór umowy
116 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-02-25 13:45:05
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-02-25 13:53:34

Zmienił: Anna Masternak 2019-03-19 13:34:14
Opublikował: Anna Masternak 2019-03-19 13:34:28

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-0269-2019 Usługa prania

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-02-25 13:45:05
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-02-25 13:53:34

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-02-25 13:53:30
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-02-25 13:53:34

Zamknij