Szukaj   Wyczyść

ZP-1029-2019 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni

2019-08-01 09:04
Informacja z otwarcia ofert
140 KB
2019-07-24 08:55
SIWZ
402 KB
2019-08-21 07:46
Informacja o wyborze oferty
138 KB
2019-07-24 08:53
Ogłoszenie o zamówieniu
200 KB
2019-07-24 08:52
Formularz ofertowy
79 KB
2019-07-24 08:54
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
85 KB
2019-07-24 08:57
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
88 KB
2019-07-24 08:55
Grupa kapitałowa
104 KB
2019-07-24 08:58
Opis przedmiotu zamówienia
85 KB
2019-07-24 08:54
Wykaz usług
87 KB
2019-07-24 08:59
Wzór umowy usługi
151 KB
2019-07-24 08:57
Wzór umowy najmu
138 KB
2019-07-24 08:56
Zobowiązanie
31 KB
2019-07-29 08:41
Ogłoszenie o zmianie -1
140 KB
2019-07-29 08:41
Wyjaśnienie -1
92 KB
2019-07-29 08:42
Załącznik nr 6 zmodyfikowany
87 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zmienił: Anna Masternak 2019-08-21 09:47:14
Opublikował: Anna Masternak 2019-08-21 09:47:29

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1029-2019 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-08-01 11:05:14
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-08-01 11:05:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1029-2019 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-29 10:42:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-29 10:42:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1029-2019 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-24 11:00:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 11:00:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1029-2019 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:59:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:59:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1029-2019 Kompleksowa obsługa urządzeń kotłowni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-24 10:50:43

Zamknij