Szukaj   Wyczyść

ZP-1132-2019 Zakup energii elektrycznej

2019-07-23 08:37
SIWZ
452 KB
2019-08-20 09:31
Informacja o unieważnieniu postępowania
127 KB
2019-07-23 08:35
Ogłoszenie o zamówieniu
197 KB
2019-07-23 08:37
Formularz ofertowy
137 KB
2019-07-23 08:38
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
84 KB
2019-07-23 08:38
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
88 KB
2019-07-23 08:36
Oświadczenie grupa kapitałowa
105 KB
2019-07-23 08:38
Wykaz dostaw
84 KB
2019-07-23 08:36
Wzór umowy
104 KB
2019-07-23 08:40
Wykaz punktów poboru energii
43 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:33:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:34:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-08-20 11:32:02
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-08-20 11:32:07

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1132-2019 Zakup energii elektrycznej

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:33:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:34:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:41:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:41:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1132-2019 Zakup energii elektrycznej

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:33:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:34:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:40:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:40:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1132-2019 Zakup energii elektrycznej

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:33:39
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:34:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:33:58
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-23 10:34:04

Zamknij