Szukaj   Wyczyść

ZP-1158-2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych

2019-07-30 06:42
Formularz cenowy
55 KB
2019-07-30 06:43
Formularz ofertowy
122 KB
2019-07-30 06:43
Grupa kapitałowa
91 KB
2019-08-23 10:46
Informacja o wyborze
154 KB
2019-08-12 06:44
Informacja z otwarcia ofert
155 KB
2019-07-30 06:43
Ogłoszenie o zamówieniu
194 KB
2019-07-30 06:42
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
88 KB
2019-07-30 06:44
SIWZ
415 KB
2019-07-30 06:44
Wzór umowy
106 KB
2019-08-02 12:08
Wyjasnienie -1
109 KB
2019-08-02 12:27
Wyjasnienie -2
75 KB
2019-08-05 09:38
Wyjaśnienia nr 3
83 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:40:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:44:54

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-08-23 12:47:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-08-23 12:47:46

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1158-2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:40:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:44:54

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-08-02 14:28:04
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-08-02 14:28:18

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1158-2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:40:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:44:54

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-08-02 14:09:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-08-02 14:09:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1158-2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:40:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:44:54

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:44:48
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-07-30 08:44:54

Zamknij