Szukaj   Wyczyść

ZP-1373-2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2018-10-20 18:53
Ogłoszenie o zamówieniu
2764 KB
2019-04-11 12:26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2
157 KB
2019-03-22 13:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
163 KB
2018-12-21 07:19
Informacja z otwarcia ofert
278 KB
2018-10-20 18:53
SIWZ
741 KB
2019-03-22 13:51
Załącznik nr 1 do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
272 KB
2018-10-20 18:54
Formularz ofertowy
74 KB
2018-11-29 15:54
Załącznik nr 2 (Formularz cenowy) - zmodyfikowany
479 KB
2018-10-20 18:53
Formularz cenowy
500 KB
2018-10-20 18:54
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
211 KB
2018-10-20 18:54
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2018-11-29 15:49
Załącznik nr 5 (wzór umowy) - zmodyfikowany
127 KB
2018-10-20 18:53
Wzór umowy
128 KB
2018-11-20 13:57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
72 KB
2018-11-29 16:01
Wyjaśnienia nr 1
111 KB
2018-11-29 15:57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
89 KB
2018-11-29 16:05
Wyjaśnienia nr 2
1467 KB
2018-11-30 14:33
Wyjaśnienia nr 3
94 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:48:03
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:55:19

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-04-11 14:26:38
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-04-11 14:26:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1373-2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:48:03
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:55:19

Zmienił: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:55:14
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-20 20:55:19

Zamknij