Szukaj   Wyczyść

ZP-1402-2018 Dostawa materiałów szewnych

2018-11-29 13:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
221 KB
2018-10-26 10:38
Informacja z otwarcia ofert
172 KB
2018-10-16 14:24
Ogłoszenie o zamówieniu
192 KB
2018-10-16 14:23
SIWZ
465 KB
2018-10-16 14:24
Formularz ofertowy
165 KB
2018-10-26 14:59
Formularz cenowy
142 KB
2018-10-16 14:23
Wzór umowy
239 KB
2018-10-16 14:23
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
83 KB
2018-10-16 14:30
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
104 KB
2018-10-22 10:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
139 KB
2018-10-22 10:00
Wyjaśnienia nr 1
75 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-16 16:20:38
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-16 16:24:31

Zmienił: Cezary Kozioł 2018-11-29 14:34:42
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-11-29 14:35:02

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1402-2018 Dostawa materiałów szewnych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-16 16:20:38
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-16 16:24:31

Zmienił: Cezary Kozioł 2018-10-16 16:24:26
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-16 16:24:31

Zamknij