Szukaj   Wyczyść

ZP-1408-2017 Obsługa serwisowa Centralnej Sterylizatorni

2017-10-31 13:26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
50 KB
2017-10-27 10:36
Informacja z otwarcia ofert
132 KB
2017-10-16 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
192 KB
2017-10-16 12:01
SIWZ
460 KB
2017-10-23 10:57
Zał. nr 1- Formularz ofertowy Wykonawcy- AKTUALNY
86 KB
2017-10-16 12:00
Zał. nr 1- Formularz ofertowy Wykonawcy
102 KB
2017-10-16 12:02
Zał. nr 2- Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków
84 KB
2017-10-16 12:01
Zał. nr 3- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenie
87 KB
2017-10-16 12:01
Zał. nr 4- Oświadczenie grupa kapitałowa
105 KB
2017-10-16 12:00
Zał. nr 5- Wykaz osób
87 KB
2017-10-16 11:59
Zał. nr 6- Wzór umowy
90 KB
2017-10-23 10:57
Zał. nr 7- Cennik części zamiennych aktualnie obowiązujący u Zamawiającego
21137 KB
2017-10-23 11:00
Ogłoszenie o zmianie nr 1
450 KB
2017-10-20 12:51
Wyjaśnienia nr 1
230 KB
2017-10-23 11:01
Ogłoszenie o zmianie nr 2
451 KB
2017-10-23 11:01
Wyjaśnienia nr 2
276 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-16 13:56:54
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:36

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-31 14:26:50
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-31 14:26:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1408-2017 Obsługa serwisowa Centralnej Sterylizatorni

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-16 13:56:54
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:36

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:43
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1408-2017 Obsługa serwisowa Centralnej Sterylizatorni

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-16 13:56:54
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:36

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:30
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-16 14:02:36

Zamknij