Szukaj   Wyczyść

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

2017-10-06 11:17
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
222 KB
2017-10-02 10:24
SIWZ
1336 KB
2017-10-20 11:40
Informacj ao wyborze najkorzystniejszej oferty
134 KB
2017-10-13 09:55
Informacja z otwarcia ofert
133 KB
2017-10-02 11:13
Ogłoszenie o zamówieniu
198 KB
2017-10-02 10:27
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
71 KB
2017-10-02 10:23
Oświadczenie dotyczące wykluczenia
88 KB
2017-10-02 10:24
Oświadczenie o grupie kapitałowej
105 KB
2017-10-02 10:22
Wykaz wykonanych dostaw
71 KB
2017-10-10 10:01
Wzór umowy -aktualny
133 KB
2017-10-02 10:25
Wzór umowy
133 KB
2017-10-10 10:00
Formularz ofertowy-aktualny
54 KB
2017-10-02 10:26
Formularz ofertowy
53 KB
2017-10-02 10:21
Formularz cenowy
38 KB
2017-10-03 10:16
Ogłoszenie o zmianie -1
134 KB
2017-10-06 11:18
Wyjaśnienie -1
73 KB
2017-10-09 09:50
Ogłoszenie o zmianie -2
136 KB
2017-10-09 09:50
Wyjaśnienie - 2
73 KB
2017-10-10 10:00
Wyjaśnienie-3
138 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-20 13:40:49
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-20 13:40:53

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-13 11:56:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-13 11:56:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:01:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:01:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-09 11:51:20
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-09 11:51:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-06 13:18:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 13:18:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-03 12:18:47
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-03 12:18:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-03 12:17:08
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-03 12:17:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-02 13:13:41
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 13:13:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:28:15
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:28:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1409-2017 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:17:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-02 12:18:02

Zamknij