Szukaj   Wyczyść

ZP-1420-2017 Sprzedaż energii elektrycznej

2018-07-31 09:16
Zał. nr 3 do SIWZ- Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenie
87 KB
2018-07-31 09:16
Zał. nr 6 do SIWZ- Wzór umowy
106 KB
2018-07-31 09:18
Zał. nr 2 do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków
84 KB
2018-07-31 09:18
Zał. nr 5 do SIWZ- Wykaz dostaw
83 KB
2018-07-31 09:18
Zał. nr 2 do SIWZ- Oświadczenie grupa kapitałowa
105 KB
2018-07-31 09:18
ZP-1420-2017 Formularz Ofertowy
131 KB
2018-07-31 09:18
Ogłoszenie o unieważnieniu
143 KB
2018-07-31 09:19
ZP-1420-2017 Ogłoszenie o zamówienia
1906 KB
2018-07-31 09:19
ZP-1420-2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
435 KB
2018-07-31 09:19
ZP-1420-2017-1 Ogłoszenie o zmianie
134 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:09:40
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:30:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-17 12:34:38
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-17 12:34:47

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1420-2017 Sprzedaż energii elektrycznej

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:09:40
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:30:54

Zmienił: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:23:47
Opublikował: Jolanta Jarząb 2017-10-09 14:30:54

Zamknij