Szukaj   Wyczyść

ZP-1422-2018 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

2019-02-01 13:09
Informacja o wyborze
144 KB
2019-01-15 07:36
Informacja z otwarcia ofert -sprostowanie
147 KB
2018-12-07 10:28
Informacja z otwarcia ofert
148 KB
2018-10-21 17:47
Ogłoszenie o zamówieniu
220 KB
2018-10-21 17:47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
73 KB
2018-10-21 17:47
SIWZ
462 KB
2018-10-21 17:47
Formularz ofertowy
74 KB
2018-10-21 17:47
Formularz cenowy
95 KB
2018-10-21 17:47
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
211 KB
2018-10-21 17:47
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2018-11-21 13:50
Załącznik nr 5 (wzór umowy) - zmodyfikowany
176 KB
2018-10-21 17:56
Wzór umowy
180 KB
2018-10-21 17:47
Wyjaśnienia nr 1
75 KB
2018-11-21 13:52
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
75 KB
2018-11-21 13:50
Wyjaśnienia nr 2
133 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:39:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:48:15

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-02-01 14:25:50
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-02-01 14:25:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1422-2018 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:39:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:48:15

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-15 08:37:04
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-15 08:37:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1422-2018 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:39:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:48:15

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-07 11:29:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-07 11:29:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1422-2018 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:39:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:48:15

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-07 11:28:41
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-07 11:28:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1422-2018 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:39:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:48:15

Zmienił: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:39:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2018-10-21 19:48:15

Zamknij