Szukaj   Wyczyść

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

2019-10-25 11:18
Bilans zysków i strat za 2018
214 KB
2019-10-25 11:19
Bilans zysków i strat za 2019
614 KB
2019-10-28 08:09
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2018 r
250 KB
2019-10-25 11:08
Zaświadczenie o niezaleganiu US
160 KB
2019-10-25 11:09
Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
49 KB
2019-10-18 07:01
Formularz cenowy
64 KB
2019-10-18 07:00
Formularz ofertowy
60 KB
2019-11-04 10:08
Informacja o unieważnieniu
127 KB
2019-10-18 06:55
Ogłoszenie o zamówieniu
200 KB
2019-10-18 07:00
SIWZ
478 KB
2019-10-18 07:01
Oświadczenie o spełnianiu warunków
139 KB
2019-10-18 06:59
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
88 KB
2019-10-18 07:06
Oświadczenie grupa kapitałowa
106 KB
2019-10-18 07:02
Wykaz wykonanych dostaw
71 KB
2019-10-18 07:00
Zobowiązanie
31 KB
2019-10-18 07:02
Wzór umowy
133 KB
2019-10-25 11:09
Formularz cenowy zmodyfikowany
65 KB
2019-10-25 11:06
Ogłoszenie o zmianie
141 KB
2019-10-25 11:21
Wyjaśnienie - 1
79 KB
2019-10-28 08:08
Wyjaśnienia-2
90 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-04 11:09:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-04 11:09:23

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-11-04 11:08:20
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-11-04 11:08:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-28 09:09:42
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-28 09:09:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-25 13:21:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-25 13:21:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-25 13:20:24
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-25 13:20:28

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-25 13:09:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-25 13:09:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-18 09:06:53
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 09:06:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1468-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:52:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-10-18 08:53:08

Zamknij