Szukaj   Wyczyść

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

2017-10-06 08:21
Formularz ofertowy
1123 KB
2017-10-06 08:23
Oświadczenie o wykluczeniu
88 KB
2017-10-06 08:23
Oświadczenie grupa kapitałowa
105 KB
2017-10-06 08:26
Wzór umowy dla zadania nr 10 i 11
160 KB
2017-10-06 08:24
Wzór umowy dla zadania 1,2,3,5,6,8,9,
160 KB
2017-10-06 08:25
Wzór umowy dla zadania nr 4
161 KB
2017-10-06 08:25
Wzór umowy dla zadania nr 7
160 KB
2017-11-06 11:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
204 KB
2017-10-17 11:08
ZP-1473-2017 Informacja z otwarcia ofert
164 KB
2017-10-06 08:21
Ogłoszenie o zamówieniu
251 KB
2017-10-06 08:21
SIWZ
436 KB
2017-10-10 10:15
Oświadczenie dotyczace wykluczenia
88 KB
2017-10-10 10:16
Oświadczenie o grupie kapitałowej
105 KB
2017-10-10 10:14
Wzór umowy dla zadania nr 10 i 11
160 KB
2017-10-10 10:18
Wzór umowy dla zadania nr 1,2,3,5,6,8,9
160 KB
2017-10-10 10:19
Wzór umowy dla zadania nr 4
161 KB
2017-10-10 10:21
Wzór umowy dla zadania nr 7
160 KB
2017-10-10 10:07
Wyjaśnienia-1
74 KB
2017-10-10 10:58
Formularz ofertowy - aktualny
1122 KB
2017-10-10 10:58
Wyjaśnienia -2
69 KB
2017-10-12 11:46
Wyjaśnienia - 3
211 KB

Pliki w folderze artykułu:

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-11-06 12:05:07
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-11-06 12:05:12

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Ewa Stępień 2017-10-17 13:08:37
Opublikował: Ewa Stępień 2017-10-17 13:08:41

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-12 13:49:49
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-12 13:49:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-10 13:00:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-10 13:00:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:22:20
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:22:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:19:45
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:19:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:08:11
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-10 12:08:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:27:27
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:27:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1473-2017 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM)– zakup współfinansowany z Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal ni

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:18
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-06 10:17:25

Zamknij