Szukaj   Wyczyść

ZP-1487-2019 Dostawa aparatury medycznej

2019-10-21 12:50
Formularz ofertowy
178 KB
2019-11-15 14:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
148 KB
2019-11-06 08:48
Informacja z otwarcia ofert
142 KB
2019-10-21 12:50
Ogłoszenie o zamówieniu
184 KB
2019-10-29 14:07
Przedłużenie terminu składania ofert
96 KB
2019-10-21 12:50
SIWZ
382 KB
2019-10-21 12:50
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
128 KB
2019-10-21 12:50
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
91 KB
2019-10-21 12:56
Wzór umowy
160 KB
2019-10-30 11:22
UWAGA: Formularz ofertowy - zmodyfikowany
181 KB
2019-10-25 06:27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
143 KB
2019-10-25 06:25
Wyjaśnienia 1
67 KB
2019-10-28 13:08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
144 KB
2019-10-28 13:09
Wyjaśnienia nr 2
70 KB
2019-10-29 14:06
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
145 KB
2019-10-30 11:19
Wyjaśnienia nr 3
73 KB
2019-10-30 11:19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4
145 KB
2019-10-31 06:19
Wyjaśnienia nr 4
67 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:47:48
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:51:09

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-11-15 15:43:07
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-15 15:43:12

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1487-2019 Dostawa aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:47:48
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:51:09

Zmienił: Anna Masternak 2019-10-25 08:29:21
Opublikował: Anna Masternak 2019-10-25 08:29:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1487-2019 Dostawa aparatury medycznej

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:47:48
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:51:09

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:51:05
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-10-21 14:51:09

Zamknij