Szukaj   Wyczyść

ZP-1588-2017 Dostawa aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej.

2017-11-10 10:29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
138 KB
2017-11-08 10:16
Informacja z otwarcia ofert
132 KB
2017-10-31 09:46
Ogłoszenie o zamówieniu
187 KB
2017-10-31 09:46
SIWZ
406 KB
2017-10-31 09:47
Formularz ofertowy
124 KB
2017-10-31 09:47
Oświadczenie o wykluczeniu
88 KB
2017-10-31 09:48
Oświadczenie o grupie kapitałowej
92 KB
2017-10-31 09:47
Wzór umowy
158 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-11-10 11:30:25
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-11-10 11:30:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1588-2017 Dostawa aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-11-10 11:27:21
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-11-10 11:27:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1588-2017 Dostawa aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-11-08 11:16:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-11-08 11:16:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1588-2017 Dostawa aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:48:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:48:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1588-2017 Dostawa aparatu do kriobiopsji bronchoskopowej.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:44:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zmienił: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:06
Opublikował: Stefan Syzdół 2017-10-31 10:45:11

Zamknij