Szukaj   Wyczyść

ZP-1621-2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

2019-12-09 11:11
Informacja z otwarcia ofert
134 KB
2019-11-29 10:19
Ogłoszenie o zamówieniu
194 KB
2019-11-29 10:19
SIWZ
420 KB
2019-11-29 10:19
Formularz ofertowy
67 KB
2019-11-29 10:19
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
126 KB
2019-11-29 10:19
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
128 KB
2019-11-29 10:19
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
118 KB
2019-11-29 10:19
Wykaz wykonanych usług
203 KB
2019-11-29 10:19
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu do realizacji zamówienia
106 KB
2019-11-29 10:19
Wzór umowy
100 KB
2019-11-29 10:19
Zobowiązanie (wzór) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
120 KB
2019-12-19 13:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
142 KB

Wytworzył: Cezary Kozioł 2019-11-29 10:16:16
Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-11-29 10:16:16
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-29 10:25:01

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-11-29 10:25:01
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-11-29 10:25:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij