Szukaj   Wyczyść

ZP-166-2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2017-07-17 14:36
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
157 KB
2017-07-20 07:53
Informacja o wynikach postępowania w zadaniu nr 21 i 43
133 KB
2017-04-14 10:55
Informacja z otwarcia ofert
1770 KB
2017-02-10 12:57
Ogłoszenie o zamówieniu
1994 KB
2017-02-13 07:07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
70 KB
2017-02-10 13:01
SIWZ
645 KB
2017-07-17 14:35
Załącznik nr 1 do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
238 KB
2017-02-10 12:57
Formularz ofertowy
58 KB
2017-02-10 13:01
Formularz cenowy
373 KB
2017-02-13 07:07
Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (poprawione)
203 KB
2017-02-10 12:57
Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
203 KB
2017-02-10 12:57
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2017-02-10 13:01
Wzór umowy
423 KB
2017-03-16 14:57
Zmodyfikowany Formularz cenowy nr 1
383 KB
2017-03-14 16:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
72 KB
2017-03-14 16:01
Wyjaśnienia nr 1
108 KB
2017-03-16 14:57
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
227 KB
2017-03-16 14:58
Wyjaśnienia nr 2
1462 KB
2017-03-21 12:30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
71 KB
2017-03-21 12:30
Wyjaśnienia nr 3
79 KB
2017-03-24 13:22
Wyjaśnienia nr 4
107 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:11
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:39

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-07-17 16:34:16
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-07-17 16:34:22

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-166-2017 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:11
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:39

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:33
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-02-10 13:51:39

Zamknij