Szukaj   Wyczyść

ZP-1702-2019 Dokończenie realizacji dla zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”

2020-01-03 10:15
Informacja o unieważnieniu postępowania
139 KB
2020-01-02 13:43
Informacja z otwarcia ofert
137 KB
2019-12-16 15:01
Ogłoszenie o zamówieniu
211 KB
2019-12-16 15:01
SIWZ
402 KB
2019-12-16 15:01
Wzór umowy dla zadania nr 1
200 KB
2019-12-16 15:01
Wzór umowy dla zadania nr 2 i 3
202 KB
2019-12-16 15:01
Wzór umowy dla zadania nr 4
105 KB
2019-12-16 15:01
Formularz ofertowy
113 KB
2019-12-16 15:01
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
80 KB
2019-12-16 15:01
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
83 KB
2019-12-16 15:01
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
104 KB
2019-12-16 15:01
Zobowiązanie (wzór) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
34 KB
2019-12-16 15:01
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
90 KB
2019-12-16 15:01
Wykaz robót budowlanych
89 KB
2019-12-17 08:33
Załączniki od nr 9 do 37
6860 KB

Wytworzył: Cezary Kozioł 2019-12-16 14:48:12
Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-12-16 14:48:12
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-12-16 14:55:54

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-12-16 14:55:54
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-12-16 14:55:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij