Szukaj   Wyczyść

ZP-1785-2018 Dostawa produktów medycznych do sterylizacji

2018-12-20 11:31
Wzór umowy
122 KB
2018-12-20 11:33
Formularz cenowy
115 KB
2019-02-18 10:01
Ibformacja o wyb orze po ponownej ocenie ofertw zadaniu nr 20.
137 KB
2019-02-11 12:29
Informacja o wyborze sprostowanie
128 KB
2019-02-05 10:49
Informacja o wyborze
277 KB
2019-01-04 13:02
Informacja z otwarcia ofert
265 KB
2018-12-20 11:31
Ogłoszenie o zamówieniu
196 KB
2018-12-20 11:33
SIWZ
417 KB
2018-12-20 11:31
Formularz ofertowy
91 KB
2018-12-20 11:32
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
89 KB
2018-12-20 11:33
Oświadczenie grupa kapitałowa
106 KB
2018-12-31 08:56
Formularz cenowy -1
115 KB
2018-12-31 08:56
Ogłoszenie o zmianie -1
150 KB
2018-12-31 08:55
Wyjasnienie -1
142 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:28:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-02-18 11:02:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-02-18 11:02:08

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1785-2018 Dostawa produktów medycznych do sterylizacji

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:28:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-02-11 13:30:10
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-02-11 13:30:14

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1785-2018 Dostawa produktów medycznych do sterylizacji

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:28:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-02-05 11:54:57
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-02-05 11:55:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1785-2018 Dostawa produktów medycznych do sterylizacji

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:28:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-04 14:02:57
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-04 14:03:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1785-2018 Dostawa produktów medycznych do sterylizacji

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:28:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-31 09:56:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-31 09:56:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1785-2018 Dostawa produktów medycznych do sterylizacji

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:28:50
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:51
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-20 12:34:55

Zamknij