Szukaj   Wyczyść

ZP-1786-2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć

2020-10-13 13:13
Zaproszenie BIP
151 KB
2020-10-13 13:13
Formularz ofertowy
25 KB
2020-10-13 13:13
Wzór umowy
105 KB
2020-10-13 13:13
Wykaz osób
88 KB
2020-10-13 13:13
Wykaz wykonanych usług
32 KB
2020-10-13 13:13
Program funkcjonalno-użytkowy
97 KB
2020-10-13 13:15
Parter budynku A
1448 KB
2020-10-13 13:15
PZT
9534 KB
2020-10-13 13:15
Rzut Parteru. Budynek A-C - Izb
382 KB
2020-10-13 13:15
Rzut_parteru ŚCChP
1825 KB
2020-10-19 11:26
Informacja z otwarcia ofert
91 KB
2020-10-21 14:55
Informacja o udzieleniu zamówienia
88 KB

Wytworzył: Ewa Żak 2020-10-13 13:07:56
Wprowadził: Ewa Żak 2020-10-13 13:07:56
Opublikował: Ewa Żak 2020-10-13 14:06:02

Zmienił: Ewa Żak 2020-10-13 13:07:56
Opublikował: Ewa Żak 2020-10-13 14:06:02

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij