Szukaj   Wyczyść

ZP-1796-2018 Dostawa lampy RTG.

2019-01-16 13:26
Informacja o wyborze
134 KB
2019-01-04 11:19
Informacja z otwarcia ofert
135 KB
2018-12-27 11:05
Ogłoszenie o zamówieniu
184 KB
2018-12-27 11:06
SIWZ
421 KB
2018-12-27 11:05
Formularz ofertowy
122 KB
2018-12-27 11:07
Oświadczenie o wykluczeniu
88 KB
2018-12-27 11:07
Grupa kapitałowa
106 KB
2018-12-27 11:06
Wzór umowy
165 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-16 14:28:06
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-16 14:28:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1796-2018 Dostawa lampy RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-04 12:19:43
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-04 12:19:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1796-2018 Dostawa lampy RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-04 12:18:03
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-04 12:18:09

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1796-2018 Dostawa lampy RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-01-04 12:04:17
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-01-04 12:04:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1796-2018 Dostawa lampy RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:08:16
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:08:21

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-1796-2018 Dostawa lampy RTG.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zmienił: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:03:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2018-12-27 12:04:04

Zamknij