Szukaj   Wyczyść

ZP-394-2019 Dostawa staplerów, ładunków i klipsów.

2019-03-07 09:56
Formularz cenowy
65 KB
2019-03-26 12:32
Informacja o wyborze
189 KB
2019-03-15 10:59
Informacja z otwarcia
180 KB
2019-03-07 09:55
Ogłoszenie o zamówieniu
195 KB
2019-03-07 09:56
SIWZ
413 KB
2019-03-07 09:56
Formularz ofertowy
158 KB
2019-03-07 09:56
Oświadczenie o wykluczeniu
88 KB
2019-03-07 09:55
Oświadczenie -grupa kapitałowa
106 KB
2019-03-07 09:54
Wzór umowy
125 KB
2019-03-12 09:53
Wyjaśnienie -1
82 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-26 13:32:44
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-26 13:32:48

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-394-2019 Dostawa staplerów, ładunków i klipsów.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:00:35
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:00:40

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-394-2019 Dostawa staplerów, ładunków i klipsów.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-12 10:53:55
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-12 10:53:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-394-2019 Dostawa staplerów, ładunków i klipsów.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:57:25
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:57:30

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-394-2019 Dostawa staplerów, ładunków i klipsów.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:46

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:40
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-07 10:52:46

Zamknij