Szukaj   Wyczyść

ZP-472-2017 Dostawa produktów leczniczych

2017-06-06 09:13
Formularz cenowy odblokowany
465 KB
2017-08-18 11:53
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
151 KB
2017-06-27 12:27
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
165 KB
2017-06-21 12:59
Informacja z otwarcia ofert
440 KB
2017-05-03 09:20
Ogłoszenie o zamówieniu
7900 KB
2017-05-03 09:20
SIWZ
420 KB
2017-08-18 11:52
Załącznik nr 1 do Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
484 KB
2017-05-03 09:19
Formularz ofertowy
58 KB
2017-05-03 09:20
Formularz cenowy
466 KB
2017-05-23 09:53
Uwaga: Zmodyfikowane Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
203 KB
2017-05-03 09:19
Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia
209 KB
2017-05-03 09:20
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2017-05-03 09:20
Wzór umowy
135 KB
2017-05-03 09:20
Wysokość wadium dla poszczególnych zadań
68 KB
2017-05-23 09:53
Wyjaśnienie nr 1
249 KB
2017-05-26 08:25
Wyjaśnienia nr 2
91 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:11:24
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:12:07

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-08-18 13:51:26
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-08-18 13:51:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-472-2017 Dostawa produktów leczniczych

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:11:24
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:12:07

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:11:59
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-03 11:12:07

Zamknij