Szukaj   Wyczyść

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

2019-04-12 07:34
Informacja o wyborze
212 KB
2019-03-28 11:35
Informacja z otwarcia
228 KB
2019-03-15 11:42
Ogłoszenie o zamówieniu
191 KB
2019-03-15 11:40
SIWZ
422 KB
2019-03-15 11:41
Formularz ofertowy
98 KB
2019-03-15 11:39
Formularz cenowy
80 KB
2019-03-15 11:40
Oświadczenie o wykluczeniu
85 KB
2019-03-15 11:41
Oświadczenie grupa kapitałowa
106 KB
2019-03-15 11:42
Wzór umowy
89 KB
2019-03-22 09:50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
140 KB
2019-03-25 13:31
Wyjaśnienia -1
118 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-04-12 09:34:59
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-04-12 09:35:03

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-28 12:35:30
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-28 12:35:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-25 14:31:19
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-25 14:31:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:50:31
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:50:35

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:45:15
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:45:19

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:43:08
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:43:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-501-2019 Dostawa części eksploatacyjnych i osprzętu do aparatury f-my Olympus.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:26
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-15 12:38:32

Zamknij