Szukaj   Wyczyść

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

2019-05-14 06:12
Informacja o wyborze
368 KB
2019-04-04 06:29
Informacja z otwarcia ofert
336 KB
2019-03-22 09:21
Ogłoszenie o zamówieniu
199 KB
2019-03-22 09:22
SIWZ
425 KB
2019-03-22 09:22
Formularz ofertowy
66 KB
2019-03-22 09:20
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
84 KB
2019-03-22 09:22
Oświadczenie grupa kapitałowa
106 KB
2019-03-22 09:22
Wzór umowy
132 KB
2019-03-22 09:23
Formularz cenowy
119 KB
2019-03-28 10:29
Ogłoszenie o zmianie -1
139 KB
2019-03-25 11:55
Wyjaśnienie -1
76 KB
2019-03-29 12:11
Ogłoszenie o zmianie
140 KB
2019-03-29 12:12
Wyjasnienie -2
131 KB

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-05-14 08:13:17
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-05-14 08:13:21

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-04-04 08:30:00
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-04-04 08:30:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-29 13:13:08
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-29 13:13:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-28 11:30:15
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-28 11:30:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-25 12:56:23
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-25 12:56:27

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:23:49
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:23:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-542-2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych i chemicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zmienił: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:12
Opublikował: Stefan Syzdół 2019-03-22 10:19:18

Zamknij