Szukaj   Wyczyść

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

2017-07-14 12:35
Informacja z otwarcia ofert
1547 KB
2017-09-06 11:37
Informacja o wyborze ofert
319 KB
2017-05-28 09:49
Ogłoszenie o zamówieniu
621 KB
2017-05-28 09:47
SIWZ
451 KB
2017-05-28 09:46
Formularz ofertowy
58 KB
2017-05-28 09:48
Formularz cenowy
277 KB
2017-05-28 09:46
Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia.
211 KB
2017-05-28 09:47
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
92 KB
2017-05-28 09:48
Wzór umowy
142 KB
2017-06-02 12:04
Zmodyfikowany Formularz cenowy
277 KB
2017-05-28 09:47
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
72 KB
2017-05-28 09:45
Wyjaśnienia nr 1
59 KB
2017-06-27 10:08
Zmodyfikowany Formularz cenowy nr 2
277 KB
2017-06-27 10:09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
72 KB
2017-06-02 12:11
Wyjaśnienia nr 2
59 KB
2017-06-27 10:08
Wyjaśnienia nr 3
118 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-09-06 13:35:51
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-09-06 13:35:58

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Ewa Stępień 2017-07-14 14:35:23
Opublikował: Ewa Stępień 2017-07-14 14:35:36

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Ewa Stępień 2017-07-14 14:30:34
Opublikował: Ewa Stępień 2017-07-14 14:30:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Ewa Stępień 2017-07-14 09:20:58
Opublikował: Ewa Stępień 2017-07-14 09:21:06

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:56:46
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:56:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-733-2017 Dostawa endoprotez, implantów i biomateriałów

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:36:49
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zmienił: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:37:12
Opublikował: Cezary Kozioł 2017-05-28 11:52:21

Zamknij