Szukaj   Wyczyść

ZP-830-2019 Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2019-05-29 08:23
Informacja o unieważnieniu postępowania
128 KB
2019-05-10 15:54
Ogłoszenie o zamówieniu
218 KB
2019-05-10 15:54
SIWZ
383 KB
2019-05-10 15:54
Formularz ofertowy
162 KB
2019-05-10 15:54
Koncepcja parkingu
1660 KB
2019-05-10 15:54
Wyciąg z mapy lokalizacji terenu budowy parkingu
1046 KB
2019-05-10 15:54
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
76 KB
2019-05-10 15:54
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
126 KB
2019-05-10 15:55
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
128 KB
2019-05-10 15:54
Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej
118 KB
2019-05-10 15:54
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
143 KB
2019-05-10 15:54
Wykaz robót budowlanych
205 KB
2019-05-10 15:54
Wzór umowy
219 KB
2019-05-10 15:54
Zobowiązanie (wzór) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
120 KB
2019-05-10 15:54
Program Funkcjonalno-Użytkowy
158 KB
2019-05-22 13:12
Ogłoszenie o zmianie nr 1
171 KB
2019-05-20 12:21
Wyjaśnienia nr 1
101 KB
2019-05-22 13:11
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5) - zmodyfikowany
143 KB
2019-05-20 12:20
Wykaz robót (załącznik nr 6) - zmodyfikowany
205 KB
2019-05-20 12:20
Wzór umowy (załącznik nr 7) - zmodyfikowany
222 KB
2019-05-22 13:12
Wyjaśnienia nr 2
108 KB

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-05-10 17:46:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-10 17:55:32

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-05-29 10:26:44
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-29 10:26:48

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

ZP-830-2019 Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Wytworzył/Wprowadził: Cezary Kozioł 2019-05-10 17:46:10
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-10 17:55:32

Zmienił: Cezary Kozioł 2019-05-10 17:55:28
Opublikował: Cezary Kozioł 2019-05-10 17:55:32

Zamknij